Visby Filmstudio

Visby Filmstudio har som syfte att värna om filmen som kulturbärare och att förmedla film i ett socialt sammanhang.

 

Varje vår och höst presenterar föreningen ett filmprogram omfattande cirka sex till åtta filmer. Medlemmarna, d v s var och en som är intresserad av film, löser ett medlemskort som ger möjlighet att se en eller alla filmerna till ett enhetspris.

 

Föreningen försöker hålla ett pris, som utslaget per film, ligger under halva normalpriset för att gå på bio. Många medlemmar en säsong kan påverka filmantalet kommande säsong.

 

Visby Filmstudio har verkat sedan 1968. Eftersom film är god kultur stödjer vi Folkets Bios verksamhet genom att utnyttja deras biografsalong. Torsdagar jämna veckor är vår dag med föreställningar klockan 16 och 19.

 

Filmprogrammet bestäms av Visby Filmstudios styrelse som har att välja bland både aktuella som äldre filmer. Studions medlemmar får mer än gärna påverka programmets innehåll genom att framföra sina önskemål till styrelsen. 

 

Visby Filmstudio är en lokalförening av riksorganisationen Sveriges Förenade Filmstudios (SFF). Visby Filmstudios medlemmar erbjuds därigenom att få delta i arrangemang som SFF anordnar (oftast i Stockholm på Filminstitutet). Varje vår och höst visas under en helg närmare åtta filmer på ett speciellt tema. Ofta varvat med föreläsningar. 

 
 
Hälsningar
Peter Stade
ordförande Visby Filmstudio
Jöran Wallingatan 6
621 45 Visby
0727-491717